ڕێنوێنی
  4 ئەنجام
  کوردی:
  1. خانوی خڕ و بڵند بۆ سەنگر، برج
  2. چکۆ، کوللە
  3. قوڵقوڵە، سەرچاوەی ئاو کە زۆری ئاو لێ هەڵدەقوڵێ
  4. دەسک و هەنگڵی دەفر
  5. ترۆپکی چیا
  6. گوندێکی کوردستانە بەعسی کاولی کرد
  فارسی:
  1. برج قلعه
  2. ملخ
  3. سرچشمه بزرگ آب
  4. دسته ظرف
  5. قله کوه
  6. نام روستایی در کردستان که توسط بعثیان ویران شد
  بورج • قولخ
  لە شێوەی ژوورێکی بچووکە، جاران لەسەر ڕۆخی قەڵا دروست دەکرا بۆ پاراستنی قەڵا و چاودێری کردنی دەوروبەری قەڵا لە دوژمن
  – لوتکەشاخ
  – بورج