ڕێنوێنی
  3 ئەنجام
  • بایەکی بەهێزە لە هێندێ شوێن لە ڕۆژهەڵاتێکی دەستە چەپەوە ناو بەناو هەڵ دەکا
  کوردی:
  1. بای توندی ڕۆژاوا
  فارسی:
  1. باد دبور
  بارەش
  بایەکی توند و بەهێزە لە وەرزی زستان هەڵدەکات، ماوەی هەفتەیەک تا دە ڕۆژ دەخایەنێ