هەواڵەکانی پرۆژە

«فەرهەنگی ژیان» لە ڤەژینلێکسدا دانرا

2023/11/10 114

«فەرهەنگی وەهبی و ئەدمۆندز» لە ڤەژینلێکسدا دانرا

2022/04/26 959

«فەرهەنگی نەوەکان» لە ڤەژینلێکسدا دانرا

2022/02/19 819

«فەرهەنگی ڕێژگە» لە ڤەژینلێکسدا دانرا

2021/12/15 972

«فەرهەنگا دەستی» لە ڤەژینلێکسدا دانرا

2021/05/11 842

«فەرهەنگی تەکنۆلۆژیای زانیاری» لە ڤەژینلێکسدا دانرا

2021/02/28 1030

«فەرهەنگێ پیشکێن کوردی» لە ڤەژینلێکسدا دانرا

2021/02/25 794

سایتی فەرهەنگەکانی ڤەژین نوێ کرایەوە

2021/02/21 1044

«فەرهەنگی کوردستانیکا» لە ڤەژینلێکسدا دانرا

2021/02/20 1060

«فەرهەنگا کۆما کوردییا کورمانجی» لە ڤەژینلێکسدا دانرا

2021/02/19 580

«فەرهەنگی شێخانی» لە ڤەژینلێکسدا دانرا

2021/02/19 638

«فەرهەنگی خشڵ و پۆشاکی ژنانەی موکریان» لە ڤەژینلێکسدا دانرا

2021/02/19 672