هەواڵەکانی پرۆژە

«فەرهەنگی وەهبی و ئەدمۆندز» لە ڤەژینلێکسدا دانرا

2022/04/26 613

«فەرهەنگی نەوەکان» لە ڤەژینلێکسدا دانرا

2022/02/19 529

«فەرهەنگی ڕێژگە» لە ڤەژینلێکسدا دانرا

2021/12/15 682

«فەرهەنگا دەستی» لە ڤەژینلێکسدا دانرا

2021/05/11 589

«فەرهەنگی تەکنۆلۆژیای زانیاری» لە ڤەژینلێکسدا دانرا

2021/02/28 730

«فەرهەنگێ پیشکێن کوردی» لە ڤەژینلێکسدا دانرا

2021/02/25 533

سایتی فەرهەنگەکانی ڤەژین نوێ کرایەوە

2021/02/21 698

«فەرهەنگی کوردستانیکا» لە ڤەژینلێکسدا دانرا

2021/02/20 703

«فەرهەنگا کۆما کوردییا کورمانجی» لە ڤەژینلێکسدا دانرا

2021/02/19 307

«فەرهەنگی شێخانی» لە ڤەژینلێکسدا دانرا

2021/02/19 399

«فەرهەنگی خشڵ و پۆشاکی ژنانەی موکریان» لە ڤەژینلێکسدا دانرا

2021/02/19 377

«فەرهەنگی ئەندێک» لە ڤەژینلێکسدا دانرا

2020/02/27 380