3 ئەنجام

  نگار فەرهەنگی خاڵ
  • وێنە و دروشمی شت
  • دلبەری جوان
  نگار هەنبانە بۆرینە
  کوردی:
  1. خەتدان و چنینی شتی جوان، نەخش
  2. ناوی ژنانە
  فارسی:
  1. نقش و نگار
  2. نام زنانه
  نگار فەرهەنگی وشەنامە
  • نگار
  • وێنە و دروشمی شت
  • دڵبەری جوان