1 ئەنجام

  gesture کوردستانیکا
  /ˈdʒestʃə(r)/ noun
  کوردی:
  (لە کاتی قسەکردن‌دا) سەرودەست ڕاتڵەکاندن، سەرودەس‌لەقاندن، دەست‌تەکان‌دان، پەلەفرتە، پەلەفرتکە، خۆتەکان‌دان، هێما، ئاماژە، نیشانە
  فارسی:
  حرکات سر و دست، اشاره