5 نتیجه

  ئاڵا فەرهەنگی خاڵ
  • قەڵەمی نووسین
  • بەیداخ
  ئاڵا هەنبانە بۆرینە
  کوردی:
  1. بەرگی بۆ کەڵەی مناڵان
   ئاڵا بووک
  2. پارچەی شاش بۆ ورد دابێژتن
   ئاڵا بێژ
  3. بەیداخ، عالا
  4. قەڵەم
   ئاڵاگرت بە دەس خورشیدی خاوەر/نووسیا بۆ لای بەهرووزی سەروەر«بەیتی خورشیدی خاوەر»
  فارسی:
  1. لباس عروسک
  2. پارچه تنگ ونازک
  3. پرچم
  4. قلم
  ئاڵا فەرهەنگا کانی
  • بەیداغ، پەرچەم
  ئاڵا فەرهەنگی شێخانی
  بەیداغ • بەیداخ • بەندێر • بەیرەق • درەوش • عەلەم • بەیاغ • بەندیر
  نیشانەی سەربەخۆیی نەتەوەیە و ڕەنگاوڕەنگیشە هەردەوڵەتێک و نەتەوەیەک چەند ڕەنگی تایبەتی خۆی هەیە هەر ڕەنگێکیش تەعبیر لە شتێ دەکات
  لەشان و باهۆی خۆم ڕادی هەڵگرم ئاڵای ئازادی. [تاریک و ڕوون، ل190]