فەرهەنگی شێخانی

واتای «دێر» لە «فەرهەنگی شێخانی»دا:

کوردی بۆ کوردیی ناوەندی

دێر

● درەنگ
● کەنیسە

دێر

● دەیر، کلێسا، کەنیسە، کنیسە
● ناوی چەند گوندێکە
● لەگەڵ زۆر ناوی تر وەک پێشگرێک؛ دێر حەریر، دێر جندی