ڕێنوێنی
  6 ئەنجام
  • پارچە تەنراوێکی تایبەتییە نوێژی لەسەر دەکرێ
  • دوو تەختە دەواری لێکدراوی ئامادەیە بۆ ئەوەی هەر کاتێک بایەکی بەهێز هات بگیرێ بەتەنیشت ڕەشماڵدا و بە چەند «سوولە»یەک بەدەوارەکەوە قایم بکرێ بۆ بەربەستی بایەکە
  کوردی:
  1. پێش دەرگا
  2. ئەوی نوێژی لەسەر دەکەن، دوگرد
  3. بناوانی ماڵ
  4. پارچەیێ لەکاتی هاتنی بای بەهێزدا بەسەر چادریەوە دەگرن تا با زۆرکار لە ڕەشماڵ نەکا، باگێژەوەی تاوڵ
  فارسی:
  1. جلو خانه
  2. سجاده
  3. خانه دار
  4. پارچه محکم که هنگام طوفان بر چادر زنند تا آسیب نبیند
  – دوگرد، جانماز، مافوورە، ڕووخست، مازڵۆخ: لە موو دروست دەکرێت، شێوەی لاکێشەیە قەبارەی 1.60 لە 1.6 سم لە ڕببی بۆر و قاوەیی (بێ ئەوەی ڕەنگ بکرێ) دەیچنین و نەخش کەشکولی لێ دەکەن، بۆ نوێژ لەسەر کردن بەکاردێ.}
  دانشتیە لەسەر بەردی / نەخشی دەکا لە دوو گردی [هۆنراوە، ل59]
  بەرماڵی لەسەر ئاوێ دەگەڕێ (واتە زۆر خوا پەرست و بەدینە) [پەند]
  وەزیر لەسەر بەرماڵێ بوو، دەیگوت یا خولای کەرەم دارە [تحفە 2، ل24]
  – پێش ماڵ
  کانییەکەی بەرماڵ ئاوەکەی لێڵە / عەیبێکی هەیە چاوێکی خێلە [گولالە، ل124]
  کوردی: بەردەروازە، جڵەوخان. پێش ماڵ، بەردەرگا
  فارسی: جلَوخان، خورَنگاه، پیشگاه، جلوِ خانه، جلوِ دَروازه،
  العربية: ساحَة، فُسحَة، رُكحَة، صَرحَة، فَجوَة، باعَة، باهَة، قاعَة، قاحَة، فِناء، عَرَاة، سُدَّة.
  کوردی: جارماز، جانماز. دوگرد: ئەو ڕایەخەی نوێژی لە سەر دەکەن.
  فارسی: جانماز، تسلیخ، تشلیخ.
  العربية: رِدَاء، سَجّادَة، مِسجَدَة.