4 نتیجه

  peel[1] کوردستانیکا
  /piːl/ noun
  کوردی:
  توێخ، توێکڵ، توێک، پێست، ئاڵۆشە
  فارسی:
  پوست
  peel[2] کوردستانیکا
  /piːl/ noun
  کوردی:
  1
  بێڵی نانەوایی، کۆڵەوەژ یان سەوڵ(ـە)ی نانوایی
  2
  پانایی سەوڵ
  فارسی:
  1
  پاروی نانوایی
  2
  پهنه‌ی پارو
  peel[3] کوردستانیکا
  /piːl/ noun, also pele, peel tower
  کوردی:
  قەڵا، قوللە، کەلوو، برج (لە سەدەی 16، لە ئینگلتەرە و سکاتلەند)
  فارسی:
  دژ، برج