فەرهەنگی وشەنامە

معنای «ئاڵا» در «فەرهەنگی وشەنامە»:

کردی هورامی به کردی مرکزی

ئاڵا

  • قەڵەم
  • پێنووس
فەرهەنگی وشەنامە
اثر جمال حبیب الله فرج
سال 2010
واژه‌ی امروز (کردی)
واژه‌ی امروز (انگلیسی)