وژین‌لکس

تلاشی برای گردآوری واژه‌نامه‌های کردی

  ١٧ فرهنگ تا اکنون

  کوردستانیکا
  کوردستانیکا
  انگلیسی به
  کردی مرکزی و فارسی
  87281 مدخل
  هەنبانە بۆرینە
  هەنبانە بۆرینە
  کردی به
  کردی مرکزی و فارسی
  57888 مدخل
  فەرهەنگی وشەنامە
  فەرهەنگی وشەنامە
  کردی هورامی به
  کردی مرکزی
  51890 مدخل
  فەرهەنگی خاڵ
  فەرهەنگی خاڵ
  کردی به
  کردی مرکزی
  31507 مدخل
  فەرهەنگی مەردۆخ
  فەرهەنگی مەردۆخ
  کردی مرکزی به
  کردی مرکزی و فارسی و عربی
  22760 مدخل
  فەرهەنگا دەستی
  فەرهەنگا دەستی
  کردی شمالی به
  کردی شمالی
  15423 مدخل
  فەرهەنگی ژیان
  فەرهەنگی ژیان
  انگلیسی به
  کردی مرکزی و فارسی
  14237 مدخل
  فەرهەنگی شێخانی
  فەرهەنگی شێخانی
  کردی به
  کردی مرکزی
  13896 مدخل
  فەرهەنگا کانی
  فەرهەنگا کانی
  کردی شمالی به
  کردی مرکزی
  12577 مدخل
  فەرهەنگی نەوەکان
  فەرهەنگی نەوەکان
  عربی به
  کردی مرکزی
  8886 مدخل
  فەرهەنگا کۆما کوردییا کورمانجی
  فەرهەنگا کۆما کوردییا کورمانجی
  کردی شمالی به
  فارسی
  7630 مدخل
  فەرهەنگی وەهبی و ئەدمۆندز
  فەرهەنگی وەهبی و ئەدمۆندز
  کردی مرکزی به
  انگلیسی
  7192 مدخل
  فەرهەنگی ڕێژگە
  فەرهەنگی ڕێژگە
  کردی به
  کردی مرکزی و فارسی
  6189 مدخل
  فەرهەنگی ئەندێک
  فەرهەنگی ئەندێک
  انگلیسی به
  کردی مرکزی
  5490 مدخل
  فەرهەنگی تەکنۆلۆژیای زانیاری
  فەرهەنگی تەکنۆلۆژیای زانیاری
  انگلیسی به
  کردی مرکزی
  1721 مدخل
  فەرهەنگێ پیشکێن کوردی
  فەرهەنگێ پیشکێن کوردی
  کردی شمالی به
  کردی شمالی و انگلیسی و عربی
  1422 مدخل
  خشڵ و پۆشاکی ژنانەی موکریان
  خشڵ و پۆشاکی ژنانەی موکریان
  کردی مرکزی به
  کردی مرکزی
  156 مدخل

  آخرین اخبار

  وژین‌لکس با تلاش داوطلبانه مشارکت‌کنندگان ایجاد شده است

  وژین‌لکس