فەرهەنگا دەستی

فەرهەنگا دەستی

اثر:
امید دمیرهان
زبان:
کردی شمالی به کردی شمالی
سال انتشار:
2007
چاپ مرجع:
2007

نسخه‌ها:

Umîd Demîrhan, "Ferhenga Destî, kurdî bi kurdî", Dogubeyazit-Agri: Sewad, çapa duyem a berfireh 2007.

در وژین‌لکس:

اضافه‌شده به پایگاه داده:
100% (15423 از 15423 مدخل)
تعداد مشاهده:
4887
مشارکت‌کنندگان:
امید دمیرهان: فرستادن متن
آسو محمودی: آماده‌سازی برای پایگاه داده

مقدمه‌ها و پیوست‌ها: