کوردستانیکا

کوردستانیکا

اثر:
علی جوشنی
زبان:
انگلیسی به کردی مرکزی و فارسی
سال انتشار:
2014
اطلاعات بیشتر:

نسخه‌ها:

عەلی جەوشەنی. «کوردستانیکا: فەرهەنگی ئینگلیسی - کوردی - فارسی». چاپی یەکەم، کرج: انتشارات مانگ‏‫، 1394 (2015) ISBN:‏‫‭978-600-7748-21-3‬‬‬

در وژین‌لکس:

اضافه‌شده به پایگاه داده:
100% (87281 از 87281 مدخل)
تعداد مشاهده:
27683
مشارکت‌کنندگان:
علی جوشنی: فرستادن متن
انتشارات مانگ: فرستادن متن
آسو محمودی: آماده‌سازی برای پایگاه داده

مقدمه‌ها و پیوست‌ها: