فەرهەنگی مەردۆخ

فەرهەنگی مەردۆخ

اثر:
آیت الله مردوخ
زبان:
کردی مرکزی به کردی مرکزی و فارسی و عربی
سال انتشار:
1957

نسخه‌ها:

فرهنگ مردوخ، چاپ افست دستنویس، چاپخانه ارتش شاهنشاهی، 1957.
فرهنگ مردوخ، چاپ دوم افست دستنویس، سنە: انتشارات غریقى، 1983.
فەرهەنگی مەردۆخ، لێکۆڵینەوە و ئامادەکردنی: ڕەئووف ڕەهنموون، سنە: انتشارات پرتوبیان، 2006.

در وژین‌لکس:

اضافه‌شده به پایگاه داده:
100% (22759 از 22760 مدخل)
تعداد مشاهده:
1611
مشارکت‌کنندگان:
رئوف رهنمون: فرستادن متن
آسو محمودی: آماده‌سازی برای پایگاه داده

مقدمه‌ها و پیوست‌ها: