خشڵ و پۆشاکی ژنانەی موکریان

خشڵ و پۆشاکی ژنانەی موکریان

اثر:
عبدالله صمدی
زبان:
کردی مرکزی به کردی مرکزی
سال انتشار:
2013

نسخه‌ها:

عەبدوڵڵا سەمەدی، «فەرهەنگۆکی خشڵ و پۆشاکی ژنانەی موکریان»، گۆڤاری مەهاباد، ژمارەی ١٥٠، ساڵی سێزدەهەم، خەرمانانی ١٣٩٢.

در وژین‌لکس:

اضافه‌شده به پایگاه داده:
100% (156 از 156 مدخل)
تعداد مشاهده:
5150
مشارکت‌کنندگان:
نشمیل دژدمه: تایپ (پێشەکی)
آسو محمودی: آماده‌سازی برای پایگاه داده

مقدمه‌ها و پیوست‌ها: