هەواڵەکانی پرۆژە

«فەرهەنگی وەهبی و ئەدمۆندز» لە ڤەژینلێکسدا دانرا

2022/04/26 507

«فەرهەنگی نەوەکان» لە ڤەژینلێکسدا دانرا

2022/02/19 465

«فەرهەنگی ڕێژگە» لە ڤەژینلێکسدا دانرا

2021/12/15 577

«فەرهەنگا دەستی» لە ڤەژینلێکسدا دانرا

2021/05/11 532

«فەرهەنگی تەکنۆلۆژیای زانیاری» لە ڤەژینلێکسدا دانرا

2021/02/28 672

«فەرهەنگێ پیشکێن کوردی» لە ڤەژینلێکسدا دانرا

2021/02/25 469

سایتی فەرهەنگەکانی ڤەژین نوێ کرایەوە

2021/02/21 606

«فەرهەنگی کوردستانیکا» لە ڤەژینلێکسدا دانرا

2021/02/20 631

«فەرهەنگا کۆما کوردییا کورمانجی» لە ڤەژینلێکسدا دانرا

2021/02/19 226

«فەرهەنگی شێخانی» لە ڤەژینلێکسدا دانرا

2021/02/19 323

«فەرهەنگی خشڵ و پۆشاکی ژنانەی موکریان» لە ڤەژینلێکسدا دانرا

2021/02/19 314

«فەرهەنگی ئەندێک» لە ڤەژینلێکسدا دانرا

2020/02/27 291