Nûçeyen piroje

Ferhengi Jiyan li VejinLex hate zêde kirin

2023/11/10 227

Ferhengi Newekan li VejinLex hate zêde kirin

2022/04/26 1100

Ferhengi Newekan li VejinLex hate zêde kirin

2022/02/19 957

Ferhengi Rêjge li VejinLex hate zêde kirin

2021/12/15 1075

Ferhenga Destî li VejinLex hate zêde kirin

2021/05/11 947

Ferhengî Teknolojyay Zanyarî li VejinLex hate zêde kirin

2021/02/28 1142

Ferhengê Pîşkên Kurdî li VejinLex hate zêde kirin

2021/02/25 873

Malpera Ferhengên Vejîn hat nû kirin

2021/02/21 1213

Ferhenga Kurdistanica li VejinLex hate zêde kirin

2021/02/20 1200

Ferhenga Koma Kurdîya Kurmancî li VejinLex hate zêde kirin

2021/02/19 653

Ferhenga Şêxanî li VejinLex hate zêde kirin

2021/02/19 708

Ferhenga Xişil û Poşakî Jinaney Mukiryan li VejinLex hate zêde kirin

2021/02/19 793