Nûçeyen piroje

Ferhengi Jiyan li VejinLex hate zêde kirin

2023/11/10 1348

Ferhengi Newekan li VejinLex hate zêde kirin

2022/04/26 2078

Ferhengi Newekan li VejinLex hate zêde kirin

2022/02/19 2067

Ferhengi Rêjge li VejinLex hate zêde kirin

2021/12/15 1908

Ferhenga Destî li VejinLex hate zêde kirin

2021/05/11 2103

Ferhengî Teknolojyay Zanyarî li VejinLex hate zêde kirin

2021/02/28 1442

Ferhengê Pîşkên Kurdî li VejinLex hate zêde kirin

2021/02/25 1118

Malpera Ferhengên Vejîn hat nû kirin

2021/02/21 1526

Ferhenga Kurdistanica li VejinLex hate zêde kirin

2021/02/20 1575

Ferhenga Koma Kurdîya Kurmancî li VejinLex hate zêde kirin

2021/02/19 909

Ferhenga Şêxanî li VejinLex hate zêde kirin

2021/02/19 969

Ferhenga Xişil û Poşakî Jinaney Mukiryan li VejinLex hate zêde kirin

2021/02/19 1058