Nûçeyen piroje

Ferhengi Newekan li VejinLex hate zêde kirin

2022/04/26 507

Ferhengi Newekan li VejinLex hate zêde kirin

2022/02/19 465

Ferhengi Rêjge li VejinLex hate zêde kirin

2021/12/15 578

Ferhenga Destî li VejinLex hate zêde kirin

2021/05/11 532

Ferhengî Teknolojyay Zanyarî li VejinLex hate zêde kirin

2021/02/28 672

Ferhengê Pîşkên Kurdî li VejinLex hate zêde kirin

2021/02/25 469

Malpera Ferhengên Vejîn hat nû kirin

2021/02/21 606

Ferhenga Kurdistanica li VejinLex hate zêde kirin

2021/02/20 631

Ferhenga Koma Kurdîya Kurmancî li VejinLex hate zêde kirin

2021/02/19 226

Ferhenga Şêxanî li VejinLex hate zêde kirin

2021/02/19 324

Ferhenga Xişil û Poşakî Jinaney Mukiryan li VejinLex hate zêde kirin

2021/02/19 314

Ferhenga Andek li VejinLex hate zêde kirin

2020/02/27 291