Aso Mehhmûdî

Aso Mehhmûdî

Beşdariyan:
Beşdarî li 15 Ferhengde

Beşdariyan: