Aso Mehhmûdî

Aso Mehhmûdî

Beşdariyan:
Beşdarî li 17 Ferhengde

Beşdariyan: