VejînLex

Kedek e ji bo komkirina ferhengên Kurdî

  17 ferheng ta êsta

  Kurdistanica
  Kurdistanica
  Îngilîzî Bo
  Kurdîy Nawendî u Farsî
  87281 serwişe
  Henbane Borîne
  Henbane Borîne
  Kurdî Bo
  Kurdîy Nawendî u Farsî
  57888 serwişe
  Ferhengî Wişename
  Ferhengî Wişename
  Kurdîy Hewramî Bo
  Kurdîy Nawendî
  51890 serwişe
  Ferhengî Xall
  Ferhengî Xall
  Kurdî Bo
  Kurdîy Nawendî
  31507 serwişe
  Ferhengî Merdox
  Ferhengî Merdox
  Kurdîy Nawendî Bo
  Kurdîy Nawendî u Farsî u Erebî
  22760 serwişe
  Ferhenga Destî
  Ferhenga Destî
  Kurdîy Bakûrî Bo
  Kurdîy Bakûrî
  15423 serwişe
  Zhyan
  Zhyan
  Îngilîzî Bo
  Kurdîy Nawendî u Farsî
  14237 serwişe
  Ferhengî Şêxanî
  Ferhengî Şêxanî
  Kurdî Bo
  Kurdîy Nawendî
  13896 serwişe
  Ferhenga Kanî
  Ferhenga Kanî
  Kurdîy Bakûrî Bo
  Kurdîy Nawendî
  12577 serwişe
  Ferhengî Newekan
  Ferhengî Newekan
  Erebî Bo
  Kurdîy Nawendî
  8886 serwişe
  Ferhenga Koma Kurdîya Kurmancî
  Ferhenga Koma Kurdîya Kurmancî
  Kurdîy Bakûrî Bo
  Farsî
  7630 serwişe
  A Kurdish-English Dictionary
  A Kurdish-English Dictionary
  Kurdîy Nawendî Bo
  Îngilîzî
  7192 serwişe
  Ferhengî Rêjge
  Ferhengî Rêjge
  Kurdî Bo
  Kurdîy Nawendî u Farsî
  6189 serwişe
  Andeek Dictionary
  Andeek Dictionary
  Îngilîzî Bo
  Kurdîy Nawendî
  5490 serwişe
  IT Dictionary
  IT Dictionary
  Îngilîzî Bo
  Kurdîy Nawendî
  1721 serwişe
  Ferheng ê Pîşk ên Kurdî
  Ferheng ê Pîşk ên Kurdî
  Kurdîy Bakûrî Bo
  Kurdîy Bakûrî u Îngilîzî u Erebî
  1422 serwişe
  Xişil û Poşakî Jinaney Mukiryan
  Xişil û Poşakî Jinaney Mukiryan
  Kurdîy Nawendî Bo
  Kurdîy Nawendî
  156 serwişe

  Nûçeyen Dawî

  VejînLex bi xebata dilxwazîya beşdaran hatiye çêkirin

  VejînLex