Hidye Hhekîmî

Hidye Hhekîmî

Beşdariyan:
Beşdarî li 1 Ferhengde

Beşdariyan: