Serçya Xurşîd

Serçya Xurşîd

Beşdariyan:
Beşdarî li 1 Ferhengde

Beşdariyan: