Bilawkirdinewey Aras

Bilawkirdinewey Aras

Beşdariyan:
Beşdarî li 1 Ferhengde

Beşdariyan: