Dyako Haşimî

Dyako Haşimî

Beşdariyan:
Beşdarî li 1 Ferhengde

Beşdariyan: