Umîd Demîrhan

Umîd Demîrhan

Beşdariyan:
Beşdarî li 1 Ferhengde

Beşdariyan: