Hêmin Semedî

Hêmin Semedî

Beşdariyan:
Beşdarî li 1 Ferhengde

Beşdariyan: